Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/1.1.1 – 03.12.2015r

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu pod roboczym tytułem „Inteligentna platforma IT przeznaczona do tworzenia i optymalizacji kreacji reklamowych w czasie rzeczywistym dla podmiotów uczestniczących w aukcjach Real Time Bidding jako wynik zaawansowanych prac B+R PHOENIX ENTERPRISE Sp. z o.o.”

Zakup jest planowany w ramach Projektu,

który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Zapytanie ofertowe – wersja pdf