Lean Management

Ta koncepcja zarządzania firmami staje się bardzo popularna i skuteczna. W działaniach Lean Management uczestniczą wszyscy pracownicy . Przy pomocy specjalistów tworzone są zespoły, które sukcesywnie, krok po kroku analizują istniejące marnotrawstwo, planują ich redukcję i wdrażają zaplanowane działania. Włączając coraz więcej osób w prace zespołowe oraz umożliwiając im czas na rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwo przechodzi transformacje swojej kultury pracy i osiąga sukces we wdrożeniu idei Szczupłego Zarządzania.

Główna idea która przyświeca Lean Management to: NIE PRACUJ CIĘŻKO – PRACUJ „GŁOWĄ”

Lean Management – jedna z technik zarządzania przedsiębiorstwem, koncepcja ta jest bardzo często wykorzystywana w gwałtownych zmianach w organizacji firmy, co nazywane jest procesem restrukturyzacji. Jest to nowa koncepcja zarządzania która ma za zadanie pozbycia się zbędnych „kilogramów firmy”. „Lean” znaczy chudy zaś „Management” zarządzanie, nie ma polskiego tłumaczenia tego zwrotu co powoduje, że w literaturze fachowej używa się zwrotu oryginalnego.

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa nieuniknione jest wykorzystanie tejże koncepcji, nieuniknione jest tez to przedsiębiorstwo musi być na tyle elastyczne, aby swobodnie reagować na zachodzące zmiany w jego otoczeniu. Firma musi się rozwijać w celu tym szuka nowych rozwiązań z problemami gdy pogarsza się jakość pracy, obniża się sprawność działania lub związane jest to ze wzrostem kosztów. Menadżerowie zauważają że cos przeszkadza w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wtedy następuje ograniczenie kosztów poprzez zwolnienie pracowników. Zachodzą zmiany w firmie, są prowadzone nowe działania, pracownicy nie maja innego wyboru – musza sie przystosować. Bardzo często przychodzi im to z trudem ponieważ nie są gotowi do zmian lub po prostu tego nie chcą bo jest im wygodniej.

Celem tej metody jest więc dostosowanie przedsiębiorstwa do rynkowych warunków gospodarowania w drodze głębokich przekształceń organizacji i funkcjonowania. Zarządzanie przedsiębiorstwem według koncepcji Lean jest więc powolnym, ciągłym i kompleksowym procesem wprowadzenia radykalnych i całościowych zmian wszystkich struktur, procesów i ról, czyli:

• w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej;
• w strukturze majątku;
• sposobach organizacji i zarządzania;
• w dziedzinie zarządzania personelem, przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników.