Human Relation

Ważnym krokiem w rozwoju zarządzania personelem jest szkoła stosunków międzyludzkich (human relations). Poprawa warunków pracy może nie przynieść zamierzonych efektów, co spowodowane jest dodatkowymi czynnikami. Znaczny wpływ na pracowników i efekty ich pracy mają nieformalne grupy społeczne tworzące się w obrębie przedsiębiorstwa. Mamy doświadczenie w Human Relation, wiemy jak motywować pracowników nie potrzebami ekonomicznymi ale społecznymi, pomagać i ustalać odpowiednie stosunki w pracy, dzięki czemu praca jest bardziej skuteczna, wydajna a pracownik czerpie wymierne wartości z pracy.